Zetje voor zelfbouw

Zetje voor zelfbouw

Burgerinitiatieven hebben in Amersfoort de wind mee. Er is een klimaat ontstaan waarin ondernemende burgers het heft in eigen hand nemen op het gebied van zorg, welzijn groen en energie. Burgerinitiatieven en andere bottom up bewegingen groeien en bloeien. Maar op het terrein van bouwen en wonen is daarvan nog weinig te merken. In Amersfoort komt zelfbouw slechts moeizaam van de grond.

200 bezoekers
We kennen in Amersfoort het initiatief van Power. Deze vereniging voor de kunst van het ouder worden heeft een bouwplan voor de oude bibliotheek aan de Zonnehof gemaakt. Tijdens een informatieavond in augustus kwamen daar maar liefst 200 geïnteresseerden op af. Er is blijkbaar grote behoefte om alleen of met gelijkgestemden het huis van je dromen te realiseren. Weliswaar zijn er naast Power nog een aantal andere lokale zelfbouwinitiatieven, maar in Amersfoort is de spoeling dun is. Ter vergelijking: in de gemeente Wijk bij Duurstede (23.000 inwoners) lopen thans zes collectieve zelfbouwprojecten. In Den Haag gingen afgelopen jaar 500 zelfbouwkavels over de toonbank.

Zelfbouw is niet nieuw
Waarom gebeurt in Amersfoort zo weinig? Zijn er te weinig locaties, vormen de gemeentelijke procedures een barrière, of is het gewoon onbekendheid. Wie het weet mag het zeggen. Zelfbouwinitiatieven en gemeente organiseren over dit vraagstuk binnenkort een conferentie. U kunt uw diagnose daar kwijt.
Zelfbouw is beslist niet nieuw. Integendeel. Eeuwenlang is er volgens dit principe gebouwd. De mensen bouwden – samen met buren of familie – zelf hun huis, of als ze geld hadden, gaven ze opdracht aan een architect en bouwer om dat te doen. Dat veranderde pas de vorige eeuw. Na de tweede wereldoorlog  kwam bijna de gehele bouwproductie in handen van woningcorporaties en projectontwikkelaars. Resultaat: saaie woonwijken met veel van hetzelfde.

Zelfbouw levert veel op
Toen stond de kwantiteit centraal, nu de kwaliteit. Het beter benutten van de stad, denk aan al die leegstand, vraagt kleine maar creatieve ingrepen. Geef (ondernemende) burgers als eerste de ruimte om daar wat van te maken. Amersfoort wordt dan
mooier; mensen die het zelf doen, hebben meer aandacht voor de kwaliteit van wat ze zelf (laten) bouwen.
bedrijviger; bij zelfbouw wordt wonen vaak gecombineerd met een winkeltje, een werkplaats of een galerie.
zelfredzamer; zelf bouwen en beheren is een oefening in zelfredzaamheid. Mensen leren vaardigheden die in andere situaties ook van pas komen.
duurzamer en groener: door ongebruikte gebouwen en locaties opnieuw te benutten, wordt nieuwbouw in groene buitengebieden overbodig gemaakt.

Wie wil dat nou niet! Laten we zelfbouw een zetje geven.

Marc van Leent

Delen
24 september 20141 Comment
  • Daan Vosskuhler says:

    Beste Marc, wonderlijk die grote verschillen tussen gemeenten in het supporten van zelfbouwprojecten. Amersfoort kan hier dus nog wel een flinke slag in gaan maken. Bij een politieke analyse van het achterblijven van de gemeente ontkom je dan ook niet om de rol van de dienst SOB van de gemeente eens diepgaand te analyseren. Het gunnen van bouwprojecten verloopt vrijwel altijd langs een voorspelbare lijn van steeds dezelfde projectontwikkelaars en van aandacht voor ‘sociaal en kleinschalig bouwen’ door bewoners te betrekken bij het vullen van de lege plekken in de stad is (nog) nauwelijks sprake. Zo kun je zien dat binnen de nieuwe rol die gemeentes wordt toegekend in het los laten van de regie en het ‘omdenken’, grote verschillen zijn tussen de diverse gemeenteafdelingen. Saillant detail: binnen de gemeenteraad wordt de autonomie en machtsconcentratie in de top van de SOB in de wandelgangen gehekeld, maar op het pluche opvallend gemeden. Blijkbaar een erg gevoelig thema. Kortom mogelijk een van de remmende factoren die bewonersinitiatieven rond zelfbouw in Amersfoort in de weg staan.

Geef een reactie